Ligestilling

Fremmelsen af ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinder er et centralt element for UNDP og essentielt for vores tilgang til udvikling. UNDP arbejder for lige rettigheder for kvinder og piger, bekæmpelse af diskriminerende praksis og udfordringen af roller og stereotyper, der påvirker uligheder og eksklusion.

Ligestilling er forankret i menneskerettigheder, og er anerkendt både som et væsentligt udviklingsmål i sig selv og som afgørende for at fremskynde en bæredygtig udvikling. Når uligheder adresseres og politik omformes kan kvinder og piger bliver katalysatorer for forandring og lige partnere med mænd i bestræbelserne på at fremme vækst, der er inkluderende, retfærdig og bæredygtig. Med kvinders engagement kan vi udrydde fattigdom, fremme bæredygtigt forbrug samt bæredygtig forvaltning af økosystemer og naturressourcer. UNDP arbejder med nationale partnere for at støtte tiltag, som reducerer eller fjerner de ofte usynlige barrierer, der forhindrer kvinders økonomiske selvstændiggørelse. Det omfatter adresseringen af tværgående spørgsmål om kvinders ubetalte arbejdskraft og tidspres; fremmelse af kvinders anstændige arbejde; støtte politiske og lovgivningsmæssige reformer for at sikre kvinders lige adgang til og kontrol over produktive aktiver, herunder jord og kredit og indarbejdelsen af kønsperspektivet i den offentlige forvaltning af finanser og budgettering. UNDP støtter også partnere for at sikre en ligestillingslydhør styring af økosystemer og forvaltning af naturressourcer; øge kvinders adgang til ejerskab og forvaltning af økosystemvarer og ydelser blandt andet gennem klimafinansiering. Medmindre kvinder og piger er i stand til at realisere deres rettigheder i alle områder af livet, vil der ikke ske fremskridt inden for menneskelige udvikling. UNDP arbejder med partnere i hele FN-systemet og i hele verden for at fremme ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinder med særligt fokus på kvinder og piger, som står over for flere former for forskelsbehandling såsom etnisk oprindelse, handicap, vandrende eller indfødt status. Mere

Ligestilling

Medmindre kvinder og piger er i stand til at realisere deres rettigheder i alle områder af livet, vil der ikke ske fremskridt inden for menneskelige udvikling. UNDP arbejder med partnere i hele FN-systemet og i hele verden for at fremme ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinder med særligt fokus på kvinder og piger, som står over for flere former for forskelsbehandling såsom etnisk oprindelse, handicap, vandrende eller indfødt status. more

Vores historier

Solenergi
I Mali har solpaneler ikke kun leveret en bæredygtig form for energi, men også nye økonomiske muligheder. Foto: UNDP Mali.
Solenergi i Mali

Mindre end 1% af Malis landområder har elektricitet. Men i Sirakorola, det administrative centrum i en kommune cirka 120 kilometer fra hovedstaden Bamako, er solenergi blevet synonymt med økonomisk vækst.Mere 

Kroatien
Fjerntliggende landsbyer i Kroatien blev afskåret fra energinettet under krigen i 1990'erne. FOTO: UNDP Kroatien
Solcelleenergi styrker bæredygtigheden i kroatisk landsby

"Mælken, vi producerer, kan vi ikke sælge," siger Mileva Desnica, der bor i den lille landsby Ajderovac i Kroatien. "Vi har ingen elektricitet til et køleskab, så vi kan kun opbevare mad i det køligste rum i huset højst en til to dage."Mere 

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt