6 Øge samarbejdet om bistand, handel og gældseftergivelse

Hvor langt er vi nået?

Med i alt 134,8 millarder US$ i udviklingsbistand var 2013 et rekordår. Udviklingsbistanden havde aldrig været på et så højt niveau. Men i 2014 er den samlede bistand faldet med 0,5 % i faste priser (korrigeret for inflation).

I 2014 nåede bistanden op på 135,2 milliarder US$, hvilket er svarende til 0,29 % af de udviklede landes samlede nationalindkomst (BNP). I 2013 repræsenterede udviklingsbistanden 0,3 % af nationalindkomsten.

Overordnet set har der været en stigning i udviklingsbistanden siden 2000. 66 % er bistanden steget med i faste priser. 


Officiel udviklingsbistand fra OECD-DAC lande, 2000-2014 (konstante 2013-milliarder US$) (kilde: The Millennium Development Goals Report 2015)

 

Udviklingsbistanden til verdens fattigste lande er imidlertid faldende, idet bistanden nu i højere grad går til middelindkomstlande. Som eksempel faldt den samlede bistand til afrikanske lande syd for sahara (hvor de der er den største koncentration af mindst udviklede lande) med 5% i 2014 sammenlignet med 2013. Det er en alvorlig udfordring i forhold til at nå 2015 Målene, da det ofte er de fattigste lande, der kæmper mest med at nå målene.   

 
Antallet af internetbrugere i Afrika er næsten fordoblet over de seneste fire år. Det giver mange flere mennesker adgang til viden og oplysninger og til at øve indflydelse på de forhold, der vedrører deres liv. Andelen af mennesker med adgang til internet i udviklingslande er dog stadig kun en fjerdedel af, hvad den er i verdens udviklede lande.


Antal mobile bredbåndsabonnementer per 100 indbyggere, 2000-2015 (kilde: The Millennium Development Goals Report 2015).

 

 

 

 

 

 

Nøglefakta

 • Udviklingsbistanden udgør 0,29% af donorlandenes samlede nationalindkomst. Det er stadig langt under FN’s målsætning på 0,7%.
 • Udviklingsbistanden til Afrika faldt med 5% i 2014. De fattigste lande modtager generelt en mindre del af udviklingsbistanden.
 • Udviklingslande får større adgang til markeder i udviklede lande. I 2014 skete 79% af al import i udviklede lande fra udviklingslande toldfrit.
 • I 2011 var 75% af alle verdens mobiltelefonejere bosat i udviklingslande. Det er en stigning i på 16% i forhold til 2006.
 • Andelen af verdens internetbrugere som bor i udviklingslandene steg til 63% i 2011, hvor 35% af jordens befolkning havde adgang til internettet.
 • 1 ud af 3 mennesker i udviklingslandene har adgang til internettet.
Delmål for Mål 8
 1. Videreudvikle et åbent, regelbundet, forudsigeligt og ikke-diskriminerende handels- og finanssystem.
  • Udviklingslande får større adgang til markeder i udviklede lande
  • De mindst udviklede lande får mest ud af reduktioner af afgifter, særligt på deres landbrugsprodukter
 2. Imødekomme særlige behov i de mindst udviklede lande
  • Netto udviklingsbistand, samlet udviklingsbistand og udviklingsbistand til de mindst udviklede lande som procentandel af OECD/DAC donorlandenes bruttonationalindkomst
  • Andelen af den samlede bilaterale udviklingsbistand, som kan fordeles på sektorer fra OECD/DAC donorlande, der går til basale sociale ydelser (grunduddannelse, essentiel sundhedspleje, ernæring, rent vand og sanitære forhold)
  • Andel af den samlede bilaterale udviklingsbistand fra OECD/DAC donorlande, som ikke er øremærket
  • Adgang til markeder
  • Betaling af gæld uden behov for gældslettelse eller forøgelse af gæld
 3. Imødekomme særlige behov i udviklingslande, lukkede lande samt småstatsøer under udvikling
  • Udviklingsbistand til lukkede udviklingslande målt i forhold til deres bruttonationalprodukt
  • Udviklingsbistand til småstatsøer under udvikling målt i forhold til deres bruttonationalindkomst
  • Andel af den samlede bilaterale udviklingsbistand fra OECD/DAC donorlande, som ikke er øremærket
  • Adgang til markeder
  • Betaling af gæld uden behov for gældslettelse eller forøgelse af gæld
 4. Gennemføre en omfattende behandling af udviklingslandenes gældsproblemer
  • Samlet antal lande, der har nået deres HIPC beslutningspunkter og tallet, der har nået deres HIPC gennemførelsesprocenter point (kumulativ)
  • Gældssanering udført under HIPC og MDRI initiativer
  • Gæld tjeneste som en procentdel af eksporten af varer og tjenester
 5. Fremskaffe billig adgang til essentiel medicin i udviklingslande i samarbejde med medicinalfirmaer
  • Andel af befolkningen som har billig adgang til essentiel medicin på vedvarende basis
 6. Øge adgangen til de fordele som nye teknologier, især information og kommunikation, tilvejebringer i samarbejde med den private sektor
  • Antal telefonledninger pr. 100 indbyggere
  • Mobilabonnenter pr. 100 indbyggere
  • Internetbrugere pr. 100 indbyggere