6 Fremme ligestilling mellem mænd og kvinder og styrke kvinders rettigheder

Hvor langt er vi nået?

At opnå ligestilling mellem piger og drenge i uddannelsesmæssige sammenhænge er et vigtigt skridt i retning af at skabe ligestilling mellem kønnene. Siden 2000 er mange flere børn blevet indskrevet i grundskolen, og særligt pigerne har draget fordel af denne udvikling. I 1999 var der i udviklingslandene 91 piger i grundskolen for hver 100 drenge og i 2010 var tallet 97. Dermed er man nået inden for den 3 % margen, der er accepteret, når man måler ligestilling. Det betyder, at man på verdensplan i 2010 nåede målet om ligestilling mellem drenge og piger i grundskolen.

Der er dog regioner, hvor der endnu ikke er ligestilling. Det gælder fx Vestasien og Afrika syd for Sahara. I begge regioner var der i 2010 kun 93 piger i grundskolen for hver 100 drenge. Men også i disse to regioner er der sket store fremskridt.

Der er stadig stor ulighed mellem mænd og kvinder når det kommer til politisk deltagelse. I slutningen af januar 2012 var 19,7 % af alle verdens parlamentarikere kvinder. Selv om det er langt fra ligestilling, er det en markant forbedring i forhold til 1995, hvor kun 11,3 % af verdens parlamentarikere var kvinder.

 Mål 3

Stadigt flere kvinder sidder som repræsentanter i parlamenter, men fremgangen går langsomt.
Andelen af pladser i parlamentet, som bestrides af kvinder i enkelt- eller underhuse i nationale parlamenter, 2000 og 2012 (i procent). (kilde: The Millennium Development Goals Report 2012)

Nøglefakta

 • Der er opnået ligestilling i antallet af børn, der er indskrevet i skolen i udviklingslande, selv om nogle regioner halter bagefter
 • Skævheder mellem kønnene optræder på forskellige stadier af uddannelsessystemet
 • Piger fra de fattigste hjem står overfor de største forhindringer, når de vil tage sig en uddannelse
 • I nogle regioner er der stadig langt igen, før kvinder og mænd har lige adgang til job
 • Kvinder finder oftere end mænd arbejde inden for den uformelle økonomi

Læs mere i The Millennium Development Goals Report 2012

1.69 år
tilbage
inden 2015

1990 2015
Delmål for Mål 3
 1. Opnå fuldkommen ligestilling på grundskoleuddannelsen inden 2005 og på alle uddannelsesniveauer inden 2015
  • Antal piger I forhold til antal drenge, der er under grundskole-, mellemskole- og højere uddannelse
  • Andel af lønnede arbejdstagere i andre sektorer end landbruget som er kvinder
  • Andelen af pladser i parlamentet som bestrides af kvinder