6 Opnå grundskole til alle

Hvor langt er vi nået?

Andelen af børn i skolealderen i verdens udviklingslande, der er indskrevet i grundskolen er steget fra 82% i 1999 til 90% i 2010. Dog skete det største fremskridt i årene 1999-2004. Derefter har udviklingen været langsommere. Samtidig med at andelen af børn, der er indskrevet i grundskolen, stiger, stiger andelen af børn, der færdiggør grundskolen også. I 1999 færdiggjorde 81 % af de børn, der blev indskrevet i grundskolen deres skolegang. I 2010 var det tilsvarende tal 90 %. Læs mere i The Millennium Development Goals Report 2012


Mål 2 graf

Unge fra fattige hjem og landbrugshjem er I større risiko for at droppe ud af skolen.
Procentdel af børn i alderen der svarer til de første trin af uddannelsen efter grundskolen, som ikke går i skole – efter køn, husstandens indtjening og geografisk beliggenhed, 55 lande, 2005/2010. (kilde: The Millennium Development Goals Report 2012)

 

Nøglefakta

 • Den positive udvikling i andelen af børn i skolealderen, der er indskrevet i grundskolen er gået langsommere siden 2004, selv om de lande med de største udfordringer har gjort betydelige fremskridt.
 • Over halvdelen af de børn i skolealderen, som ikke går i skole, bor i Afrika syd for Sahara.
 • Fremskridt i grundskolen har fået behovet for uddannelse på næste trin til at stige.
 • Manglende læse- og skrivefærdigheder er stadig en begrænsning for mere end 120 millioner unge.

1.68 år
tilbage
inden 2015

1990 2015
Delmål for Mål 2
 1. Inden 2015 skal alle børn, drenge som piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse
  • Andelen af børn i skolealderen, der er indskrevet i grundskolen
  • Andelen af elever, der begynder i 1. klasse, som når det sidste trin af grundskoleuddannelsen
  • Andelen af 15 til 24-årige, som kan læse og skrive