6 Halvere fattigdom og sult i verden

Hvor langt er vi?


Både antallet af mennesker, der lever i ekstrem fattigdom, og andelen af fattige mennesker i verden er faldet i alle udviklingsregioner – også i Afrika syd for Sahara, hvor andelen af fattige er højest. I verdens udviklingslande er andelen af mennesker, der lever for mindre end $1,25 om dagen – de såkaldt ekstremt fattige – faldet fra 47% i 1990 til 22% i 2010. Dermed er målet nået allerede fem år før fristen.

Antallet af mennesker, der lever i ekstrem fattigdom, er faldet fra over 2 milliarder i 1990 til omkring 1,2 milliarder i 2010. Hovedparten af de mennesker, der fortsat lever i ekstrem fattigdom, bor i Sydasien eller i Afrika syd for Sahara.

Læs mere i The Millennium Development Goals Report 2014.

Graf Mål 1

Andelen af mennesker, der lever for mindre end $1,25 om dagen, 1990 og 2010 (procent) (kilde: The Millennium Development Goals Report 2013).

 

 

 

 

 

Cirka hvert ottende menneske i verden sulter stadig, og langt de fleste af disse 842 mio. mennesker bor i udviklingslande. Der er dog opnået store og vigtige fremskridt. I 1990 var 23,6% af verdens befolkning underernærede, mens dette tal i 2013 var reduceret til 14,3%.
Fremskridtet i arbejdet for at reducere hungersnød er imidlertid gået langsommere i det seneste årti sammenlignet med i 1990’erne. Det betyder, at verden ikke når målet inden fristen i 2015, hvis ikke indsatsen øges nu.


Andelen af underernærede mennesker i udviklingslande, 1990-2013 (procent) (kilde: The Millennium Development Goals Report 2014).

 

 

 

 

 

 

Nøglefakta

 • Andelen af mennesker i udviklingslandene, der lever for under $1,25 om dagen, er faldet fra 47% i 1990 til 22% i 2010 — det er et fald fra over 2 milliarder til omkring 1,2 milliarder. Dermed er andelen af mennesker, der lever under fattigdomsgrænsen på $1,25 om dagen mindre end halvdelen af, hvad den var i 1990, og det første 2015 Mål er således opnået – fem år før deadline i 2015.
 • Langt flere kvinder end mænd arbejder under såkaldt sårbar beskæftigelse. Sårbar beskæftigelse kan fx være ubetalt arbejde i hjemmet eller arbejde i den uformelle sektor. Disse arbejdsforhold indebærer tit mangel på social beskyttelse, dårlig betaling og risiko for krænkelse af arbejderens rettigheder.
 • Antallet af underernærede i verden er faldet fra 23,6% i 1990-1992 til 14,3% i 2011-2013.
 • Fremgangen i kampen mod hungersnød er dog blevet væsentligt langsommere i de senere år og dækker over store forskelle imellem verdens regioner. I Vestasien var andelen af underernærede endda højere i 2013 sammenlignet med 1990.
 • Hvert syvende barn under fem år er undervægtigt. Hvert fjerde barn viser tegn på hæmmet vækst. Fattigdom er en af hovedårsagerne til underernæring for børn i alle regioner i verden.
 • Antallet af flygtninge og fordrevne er på sit højeste siden 1994. Udviklingslandene bærer den tungeste byrde og agerede i 2013 vært for mere end 86% af verdens flygtninge under UNHCR’s område. Det tal var 70% for ti år siden.

Delmål for Mål 1
 1. Halvere andelen af verdens befolkning som lever for under syv kroner ($ 1,25) om dagen inden 2015
  • Andelen af befolkningen, som lever for under $1 (PPP) om dagen
  • Gennemsnittet af befolkningens afstand til fattigdomsgrænsen
  • Den fattigste femtedels andel af det nationale forbrug
 2. Opnå fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde til alle, inklusiv kvinder og unge mennesker
  • Vækstrate i BNP pr. ansatte
  • Andelen af befolkningen, som er i arbejde
  • Andelen af arbejdstagere, der lever for under $1 om dagen
  • Andel af arbejdstagere som arbejder i den uformelle sektor for familien eller er selvstændige uden ansatte
 3. Halvere andelen af verdens befolkning som lever i hungersnød inden år 2015
  • Antallet af børn under fem år, som er undervægtige
  • Andelen af befolkningen som lever på mindre end minimumsbehovet for energiindtag