8 globale mål for udvikling 2015 Målene

Baggrund Hvad er 2015 Målene?

2015 Målene er 8 mål for udvikling, som verden skal nå inden udgangen af 2015.

Hvor kommer 2015 Målene fra? Målene er verdens løfte til de fattige. Løftet blev givet af 189 stats- og regeringschefer på Millenniumtopmødet ved FNs Generalforsamling i år 2000, og det indeholder de grundlæggende vurderinger og målsætninger, som FN skal arbejde ud fra i det nye årtusind. Disse vurderinger og målsætninger er samlet i millenniumdeklarationen, og på grundlag af den er de otte 2015 Mål blevet formuleret.

Hvor stor betydning har 2015 Målene? 2015 Målene er i dag centrale for udviklingsarbejde i hele verden. Med 2015 Målene fik verden for første gang nogensinde en fælles dagsorden for global udvikling. En dagsorden, som satte mennesket i centrum for udvikling frem for et ensidigt fokus på økonomisk vækst. I 2012 bakker 193 lande op omkring målene og arbejder på at nå dem.

Hvad gør UNDP?

2015 Målene er tidsbestemte og målbare og angiver, hvor vi skal hen inden 2015. Da der ikke findes en standard løsning eller en strategi, som passer til alle lande i verden, kan målene ikke sige noget om, hvordan de skal nås. UNDP samarbejder derfor med regeringer, civilsamfund, den private sektor og andre organisationer og aktører for at finde globale, regionale og nationale løsninger og strategier for at nå 2015 Målene. UNDP har ansvar for at:- Informere om og mobilisere støtte til 2015 Målene gennem kampagner og oplysningsarbejde

  • Indsamle viden om og dele nyskabende udviklingsstrategier
  • Overvåge og rapportere om status for 2015 Målene
  • Støtte regeringer i at udvikle lokalt tilpassede politiske strategier for at nå 2015 Målene.
Rapporter om 2015 Målene
The Millennium Development Goals Report 2015

2015-målene har skabt den mest succesfulde anti-fattigdoms bevægelse i historien og vil tjene som et stærkt afsæt for den nye dagsorden for bæredygtig udvikling, der skal vedtages i år.

Status rapporten finder, at den 15 år lange indsats for at nå de otte ambitiøse mål, stort set har været en succes i hele verden. Men vi er ikke i mål. De data og analyser, der præsenteres i rapporten viser, at det er muligt gennem målrettet indsats, fornuftige strategier, tilstrækkelige ressourcer og politisk vilje, at gøre fremskridt for selv de fattigste lande.

MDG Gap Task Force Report 2013: The Global Partnership for Development: The Challenge We Face

Vedtagelserne ved Rio+20-konferencen om bæredygtig udvikling i 2012 og andre nylige møder i FN, G8, G20 og World Bank Group understreger vigtigheden af at finde metoder til at forbedre den globale udvikling og reducere fattigdom gennem både traditionelle og nye innovative metoder og partnerskaber.

The MDG Acceleration Framework Toolkit

MDG Acceleration Framework (MAF) – tilbyder nationale interessenter en systematisk værktøj til at identificere og analysere flaskehalse, der kan afspore 2015-Målene eller bremse processen. Derefter har MAF til sigte at lave en fælles diagnose af årsagerne for at kunne anbefale en omfattende, samarbejdsbaseret og målrettet indsats.

Se flere rapporter (på engelsk)