Sammendrag af Human Developmet Report 2010

11 mar. 2010
image

Nationernes Sande Rigdom: Vejen til menneskelig udvikling

I 1990 udgav FNs Udviklingsprogram (UNDP) den første Human Development Report. Rapporten indeholdt et nyt indeks for menneskelig udvikling - Human Development Index, HDI. Tanken bag det nye indeks, som dengang blev betragtet som radikalt, var enkel: et lands udvikling skulle, som hidtil, ikke længere blot måles på nationalindkomst, men også i i menneskers forventede levetid og deres læse- og skrivefærdigheder.

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt