Human Development Report 2011

11 mar. 2011
image

Bæredygtighed og Social retfærdighed: En Bedre Fremtid for Alle

Human Development Report 2011 er et vigtigt nyt bidrag til den globale dialog omkring denne udfordring. Rapporten viser, hvordan bæredygtighed er uløseligt forbundet med de grundlæggende spørgsmål om social retfærdighed - vi taler om fairness, social lighed og bedre adgang til en højere livskvalitet. Bæredygtighed er hverken udelukkende eller hovedsagelig et miljøanliggende, som denne rapport så overbevisende påpeger. Bæredygtighed handler i bund og grund om, hvordan vi vælger at leve vores liv udfra en forståelse af at alt hvad vi gør, har kon- sekvenser både for de 7 milliarder mennesker, der lever på jorden i dag, og for de milliarder, som kommer til i de kommende århundreder.

Can we contact you later to ask your opinion about the product you just downloaded? If yes, please leave your email below, we will not use your information for any other purposes.

 

Du kan finde hele rapporten på engelsk her

Download