Human Development Report 2010

11 mar. 2010
image

Nationernes Sande Rigdom: Vejen til menneskelig udvikling

I 1990 udgav FNs Udviklingsprogram (UNDP) den første Human Development Report. Rapporten indeholdt et nyt indeks for menneskelig udvikling - Human Development Index, HDI. Tanken bag det nye indeks, som dengang blev betragtet som radikalt, var enkel: et lands udvikling skulle, som hidtil, ikke længere blot måles på nationalindkomst, men også i i menneskers forventede levetid og deres læse- og skrivefærdigheder.

Can we contact you later to ask your opinion about the product you just downloaded? If yes, please leave your email below, we will not use your information for any other purposes.

 

Du kan finde hele rapporten på engelsk her

Download