Uafhængige analyser fra AidData viser, at UNDP anses som en af de mest pålidelige og sikre kilder til information om udvikling.
Dansk støtte gør en forskel! Det danske bidrag er med til at forbedre levevilkårene for millioner af mennesker verden over, fremme ansvarlige regeringsinstitutioner, styrke krise- og konfliktforebyggelse samt fremme inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst.
Den danske regering har bidraget med yderligere 135 mio. kr. til UNDP’s Funding Facility for Stabilisation in Iraq (FFS)
UNDP's integrerede tilgang til bæredygtig udvikling bidrager til at fremme både social, økonomisk og miljømæssig holdbare fremskridt i de ca. 170 lande, hvor vi er til stede. I samarbejde med FN's øvrige udviklingsorganisationer hjælper vi lande med at integrere verdensmålene ind i nationale handlingsplaner. UNDP har særlig teknisk ekspertise indenfor fattigdomsbekæmpelse, ulighed, opbygning af fredelige samfund og miljømæssig bæredygtig udvikling.
SDG Accelerator er et UNDP-program, finansieret af Industriens Fond, som har til formål at accelerere mellemstore danske industrivirksomheders innovative arbejde med Verdensmålene.
UNDP vil de næste fire år arbejde for at afskaffe fattigdom i alle dens former, fremskynde strukturelle samfundsforandringer mod bæredygtig udvikling og styrke landes modstandskraft, så de bedre kan modstå kriser.

Vær med

 

Arbejd med os

Arbejd med os

Søg job eller praktikstilling i UNDP

Følg os

Følg os

Følg UNDP Danmarks hverdag på de facebook, twitter og instagram; lær mere om vores arbejde og giv os din mening på de sociale medier

Bliv bæredygtig

Bliv bæredygtig

Læs hvordan du kan blive mere bæredygtig i din hverdag og bidrage til at nå verdensmålene for bæredygtig udvikling inden 2030

UNDP's arbejde i tal

Læs mere

75 millioner

nye vælgere blev registreret i 40 lande

24,7 millioner

mennesker opnåede forbedrede levevilkår

+2 millioner

jobs blev skabt i 98 lande

1.239

kriseberedskabs- og klimatilpasningsplaner blev sat i værk i 58 lande

Læs mere

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt