• Diskurs om datainnovation og partnerskaber under udvikling

   Hvordan kan nye datakilder og informationssystemer styrke beslutningstagning? Det var et spørgsmål, som FN’s Udviklingsprogram UNDP, FN’s Fødevareprogram WFP, UNICEF, og Datapop Alliance rejste ved det humanitære topmøde i Istanbul sammen med den danske og finske regering, som finansierer innovationer i FN’s organisationer.

  • Det er på tide at fokusere på katastrofeforebyggelse

   Ledere fra hele verden mødtes for nylig i Istanbul til verdens første humanitære topmøde. Mødet var en unik mulighed for at lave meningsfulde tiltag, der kan forbedre den nuværende humanitære situation og reducere behovet for nødhjælp på sigt.

  • UNDP vil styrke privatsektorens engagement i bæredygtigt landbrug

   Den 6.-7. juni afholder 3GF (Global Green Growth Forum) et topmøde, hvor der skal sættes fokus på partnerskaber og grønne løsninger på tværs af sektorer. UNDP vil på topmødet præsentere sit Green Commodities Programme (GCP); et initiativ etableret i 2009, der involverer offentlige og private aktører og bidrager til at øge den økonomiske, sociale og miljømæssige bæredygtighed i landbrugssektoren i udviklingslande.

  • Ny FN-kampagne skal stoppe illegal handel med vilde dyr

   "Hvert år bliver tusindvis af vilde dyr ulovligt dræbt, ofte af organiserede kriminelle netværk, der er motiveret af penge og grådighed", sagde FN’s Generalsekretær Ban Ki -moon. "Jeg opfordrer alle regeringer og folk overalt i verden til at støtte den nye FN-kampagne, Wild for Life, som har til formål at mobilisere alle kræfter og sætte en stopper for denne ødelæggende handel. Bevarelsen af dyreliv er afgørende for menneskers trivsel og for planeten".

  • Stort fremmøde og opbakning til Global Goals World Cup

   I tirsdags sendte UNDP, Eir Soccer, Udenrigsministeriet og partnere et stærkt budskab til verden om piger og kvinders lige ret til deltagelse. Det skete i Kødbyen i København, da fodboldturneringen Global Goals World Cup blev sparket i gang i anledning af Women Deliver konferencen.

  • Menneskelig Udvikling – Vejen Frem

   UNDP’s Human Development Report (HDR) 2016 bliver den 25. udgave. Siden begyndelsen har disse årlige rapporter haft stor indflydelse på udviklingsdebatten og bidraget til større forståelsen af menneskers trivsel samt skabt basis for nye politiske tiltag.

UNDP kort fortalt

UNDP er FN’s største udviklingsorganisation med et bredt mandat til at fremme bæredygtig menneskelig udvikling. Vi arbejder for 2030 Dagsordenen og tillægger en integreret tilgang til social, økonomisk og miljømæssig udvikling. UNDP har programindsatser i mere end 170 lande og arbejder især for fattigdomsbekæmpelse, ansvarlig regeringsførelse, kriseforebyggelse og genopbygning samt miljø, klima og adgang til energi. Som formand for FN's Udviklingsgruppe (UNDG) spiller UNDP desuden en ledende rolle i samarbejdet mellem FN's udviklingsorganisationer og er med til at sikre en effektiv og koordineret indsats af FN systemet. Menneskerettigheder og ligestilling er helt centrale og tværgående temaer i alt vores arbejde. 

Læs mere

FN Byen i København

UNDP's nordiske kontor har til huse i FN Byen i København.

 

 

 

thumbnail

UNDP's Annual     Report 2014/2015
Læs UNDP's seneste årsrapport her.