Menneskerrettighederne er en grundpæl i FN’s arbejde

Interview med Ben Majekodunmi, chef for FN Human Rights Up Front Initiativet i FN Sekretariatet i New York, den 29. November 2016.

Ny appel til fortsat støtte til syriske flygtninge og værtslande

Amman, 5. december 2016 – Konflikten i Syrien kører på sit sjette år, og der er lille udsigt til en politisk løsning lige rundt om hjørnet. Derfor appellerer FN organisationer og NGO partnere i dag i Geneve om DKK 32,9 milliarder for at kunne fortsætte støtten til flygtningene og værtslandene over de næste to år. The Regional Refugee and Resilience Plan (3RP) bringer mere end 240 partnere sammen i en koordineret regional indsats for at hjælpe 9,3 millioner mennesker i Tyrkiet, Libanon, Jordan, Egypten og Irak – heraf 4,7 millioner syriske flygtninge og mere end 4,4 millioner berørte borgere i værtslandene.

Arab Human Development Report 2016: Aktivering af de unge så de kan forme deres egen fremtid er nøglen til udvikling og stabilitet i den arabiske region

Beirut, 29. november 2016 – De arabiske lande kan tage et væsentligt udviklingsskridt fremad, styrke stabilitet og opnå holdbare resultater, hvis de prioriterer politikker, der sikrer den unge generations trivsel, produktivitet, selvbestemmelse og ordentligt medborgerskab. Sådan lyder konklusionen fra Arab Human Development Report (AHDR) 2016: De Unge og udsigterne for menneskelig udvikling i en foranderlig virkelighed, som FN’s Udviklingsprogram (UNDP) lancerede i dag.

Seminar i FN Byen: Kan FN forhindre alvorlige krænkelser af menneskerettighederne?

This seminar will discuss how the UN, Member States and civil society can work together to improve the response to situations of grave violations of human rights. In what way does the HRuF-initiative change UN operations? How can support for the initiative be strengthened among Member States? And how can the UN better interact and leverage civil society?

Aftalen er indgået. Nu skal vi handle på klimaforandringerne

Verden jublede, da den globale klimaaftale blev indgået i Paris i december sidste år. Mindre end et år senere er aftalen nu trådt i kraft. Det er et enestående resultat. Nu har vi brug for hurtig og effektiv handling. For at kunne implementere Paris-aftalen kræver det beslutsomhed for at afvikle brug af ikke-bæredygtig energi, skovrydning og anden drivkraft bag vores CO2 udslip. Målet er at skabe en kulstoffri, klimamodstandsdygtig og bæredygtig fremtid. Den nødvendige forandring vil kræve mange års hårdt arbejde og billioner af dollars i investering. Men hvis vi kollektivt forpligter os til en bæredygtig fremtid, vil vi også skabe arbejdspladser, forbedre folkesundheden, fremme innovation, beskytte vitale økosystemer og bevare vandressourcerne, blot for at nævne nogle af de sidegevinster, der vil være ved at tilpasse og modvirke klimaændringerne.

Dobbeltinterview med UNDP og Microsoft

I den nye udgivelse af FN Byens indstik i Copenhagen Post finder du et dobbeltinterview med UNDP og Microsoft omhandlende. Interviewet er på side 12.

I dag træder Paris-aftalen i kraft

For under et år siden skrev verdens lande under på en aftale, der skal sætte en stopper for klimaændringerne. I dag, 4. november, træder klimaaftalen i kraft. Aftalen hedder Paris-aftalen, fordi den blev indgået under COP21-konferencen i Paris i december sidste år. 195 lande skrev under på, at de vil reducere verdens CO2 udslip, der er hovedansvarlig for den globale opvarmning (læs mere om konferencen her). Den globale klimaaftale lægger de overordnede rammer for den nødvendige grønne omstilling, og pålægger regeringer, virksomheder og civilsamfund at realisere aftalen.

Nordisk Råd samles i FN byen for at diskutere de nordiske landes rolle i implementeringen af verdensmålene for bæredygtig udvikling

“Vi kan ikke udrydde ekstrem fattigdom uden også at tackle ulighed og fremme en økonomisk vækst, der skaber ordentlige jobs til de fattige, uden at sikre at fattige og marginalisede grupper bliver inddraget i politiske beslutninger og uden at opbygge effektive, leveringsdygtige og ansvarlige statslige institutioner. Tingene hænger sammen, og for at opnå holdbare – bæredygtige – resultater kræver det integrerede politiske løsninger, hvilket den nye udviklingsdagsorden netop anerkender.” Dét var et af hovedbudskaberne fra FN’s Udviklingsprogram UNDP til eftermiddagens møde i FN Byen, som omhandlende de nordiske landes rolle i formuleringen og implementeringen af verdensmålene for bæredygtig udvikling.

Tilpassede arbejdsmarkeder kan hjælpe med at indfri målet om at skabe 1,1 millioner nye jobs, lindre krise og styrke selvforsørgelse af flygtninge og migranter i nærområderne

Af Gustavo Gonzalez, UNDP sub-regional koordinator for Syrien-krisen, Amman, Jordan. Den 19. september blev der afholdt FN topmøde om flygtninge og migration. Ledere fra hele verden mødtes i FN’s hovedkvarter i New York for at se på bedre måder at afbøde den nuværende flygtninge og migrationskrise, og finde mere holdbare løsninger til komplekse og langvarige kriser, herunder ikke mindst Syrienkrisen, som nu har været i gang i mere end fem år.

Skal du være UNDP's nye praktikant?

Praktikstillingen, der kan søges af kandidatstuderende, er ulønnet, men vi kan tilbyde et unikt indblik i UNDP’s arbejde og erfaring fra et fagligt stærkt, internationalt miljø. Arbejdsugen er 40 timer. Praktikken løber fra 25. januar 2017 til 31. juli 2017. Send din ansøgning, CV og evt. andre relevante bilag til Valdemar Røjle Christensen på valdemar.christensen@undp.org under emnet ”Praktikant i UNDP”.

Ny UNDP rapport: En tredjedel af arbejdsstyrken i Østeuropa og Centralasien er i usikre job

Lavere skat på beskæftigelse i den formelle sektor og øgede investeringer i professionstræning og social omsorgsvelfærd er nødvendig for at reducere ulighederne