• Ny platform skal sikre verdensmålene i byer

   Udviklingsspørgsmål spiller en stadigt voksende rolle i byer, og derfor lancerede UNDP den 25. juli 2016 en online platform, UNDP4Urban, der netop skal adressere disse. Platformen vil fungere som et centralt redskab til at nå verdensmålene i byer.

  • Unge i Eritrea får nye færdigheder og muligheder for beskæftigelse

   Eritrea er præget af stor ungdomsarbejdsløshed, hvilket tvinger mange unge til at migrere og søge muligheder i andre lande. For at imødekomme denne problematik har National Union of Eritrea Youth and Students (NUEYS) med økonomisk støtte fra den norske regering og UNDP søsat et projekt, der skal give unge faglige færdigheder og uddannelse og gøre dem bedre i stand til at finde et job.

  • UNDP på Roskilde Festival

   Hvert år danner Roskilde rammen om Nordeuropas største musikfestival. Men Roskilde er mere end bare musik. Det er et midlertidigt frirum, hvor unge mennesker mødes og gennem kreativitet og politisk debat forsøger at gentænke det samfund, vi lever i. For UNDP var det første gang på festivalen i år. Læs her hvordan det gik, og hvad der kom ud af mødet med festivalgæsterne.

  • Diskurs om datainnovation og partnerskaber under udvikling

   Hvordan kan nye datakilder og informationssystemer styrke beslutningstagning? Det var et spørgsmål, som FN’s Udviklingsprogram UNDP, FN’s Fødevareprogram WFP, UNICEF, og Datapop Alliance rejste ved det humanitære topmøde i Istanbul sammen med den danske og finske regering, som finansierer innovationer i FN’s organisationer.

  • Det er på tide at fokusere på katastrofeforebyggelse

   Ledere fra hele verden mødtes for nylig i Istanbul til verdens første humanitære topmøde. Mødet var en unik mulighed for at lave meningsfulde tiltag, der kan forbedre den nuværende humanitære situation og reducere behovet for nødhjælp på sigt.

  • UNDP vil styrke privatsektorens engagement i bæredygtigt landbrug

   Den 6.-7. juni afholder 3GF (Global Green Growth Forum) et topmøde, hvor der skal sættes fokus på partnerskaber og grønne løsninger på tværs af sektorer. UNDP vil på topmødet præsentere sit Green Commodities Programme (GCP); et initiativ etableret i 2009, der involverer offentlige og private aktører og bidrager til at øge den økonomiske, sociale og miljømæssige bæredygtighed i landbrugssektoren i udviklingslande.

UNDP kort fortalt

UNDP er FN’s største udviklingsorganisation med et bredt mandat til at fremme bæredygtig menneskelig udvikling. Vi arbejder for 2030 Dagsordenen og tillægger en integreret tilgang til social, økonomisk og miljømæssig udvikling. UNDP har programindsatser i mere end 170 lande og arbejder især for fattigdomsbekæmpelse, ansvarlig regeringsførelse, kriseforebyggelse og genopbygning samt miljø, klima og adgang til energi. Som formand for FN's Udviklingsgruppe (UNDG) spiller UNDP desuden en ledende rolle i samarbejdet mellem FN's udviklingsorganisationer og er med til at sikre en effektiv og koordineret indsats af FN systemet. Menneskerettigheder og ligestilling er helt centrale og tværgående temaer i alt vores arbejde. 

Læs mere

FN Byen i København

UNDP's nordiske kontor har til huse i FN Byen i København.

 

 

 

thumbnail

UNDP's Annual     Report 2014/2015
Læs UNDP's seneste årsrapport her.