Ifølge det nye Menneskelige Udviklingsindeks (HDI) kan mennesker i lande med meget høj menneskelig udvikling forvente at leve 19 år længere og tilbringe syv år mere i skole end de, som bor i lande med ​​lav menneskelig udvikling.
Takket være Danmarks bidrag til UNDP er livsvilkårene for millioner af mennesker verden over blevet forbedret, og et stigende antal mennesker nyder godt af menneskerettighederne og demokrati, og er bedre rustet til at komme sig efter kriser. Den danske støtte gør UNDP i stand til at hjælpe i næsten 170 lande med at implementere 2030 Dagsordenen og nå verdensmålene for bæredygtig udvikling. I tillæg til den økonomiske støtte bidrager danske regeringsledere, virksomheder og forskere med deres ekspertise for at leve op til det fælles løfte om at skabe en bedre og mere retfærdig verden for alle. Danmark og UNDP vil fortsætte det vigtige samarbejde for at afskaffe fattigdom og ulighed, og for at nå verdensmålene for bæredygtig udvikling.
Vi kommer ikke i mål med de ambitiøse Verdensmål, uden at den private sektor spiller ind med innovation, nye løsninger, produkter, bæredygtig vækst og beskæftigelse. Den danske SDG Accelerator, et program søsat af FN’s Udviklingsprogram (UNDP) og Industriens Fond, hvor danske små og mellemstore industrivirksomheder understøttes i at gå forrest i at bruge Verdensmålene som løftestang for innovation.
Aid Transparency Index, der er produceret af kampagnen for udviklingsbistand, Publish What You Fund, vurderer UNDP som den næst mest gennemsigtige udviklingsorganisation i verden, og dermed den højest rangerede FN-organisation. Samtidig scorede UNDP en stigning på 2,1% sammenlagt siden det sidste indeks blev offentliggjort i 2016. Vi fortsætter med at lede arbejdet for en verden med åbne organisationer, der bidrager til endnu bedre udviklingsarbejde for at opnå den samlede 2030-dagsorden.
UNDP's årsrapport for 2017 beskriver, hvordan UNDP's strategiske plan vil hjælpe lande over hele verden med at nå verdensmålene og imødegå nye globale udfordringer.
UNDP vil de næste fire år arbejde for at afskaffe fattigdom i alle dens former, fremskynde strukturelle samfundsforandringer mod bæredygtig udvikling og styrke landes modstandskraft, så de bedre kan modstå kriser.

Vær med

 

Arbejd med os

Arbejd med os

Søg job eller praktikstilling i UNDP

Følg os

Følg os

Følg UNDP Danmarks hverdag på de facebook, twitter og instagram; lær mere om vores arbejde og giv os din mening på de sociale medier

Bliv bæredygtig

Bliv bæredygtig

Læs hvordan du kan blive mere bæredygtig i din hverdag og bidrage til at nå verdensmålene for bæredygtig udvikling inden 2030

UNDP's arbejde i tal

Læs mere

170 millioner

nye vælgere blev registreret i 52 lande

37,3 millioner

mennesker opnåede forbedrede levevilkår

3 millioner

jobs blev skabt i 101 lande

1.388

kriseberedskabs- og klimatilpasningsplaner blev sat i værk i 62 lande

Læs mere

UNDP Rundt om i verden

Du er her UNDP Danmark Repræsentationskontor
Gå til UNDP globalt